• Dathlu 10 mlynedd
  Dod â’r gorau o’r byd i Gymru a dangos y gorau o Gymru i’r byd
 • Dathlu 10 mlynedd
  Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi darparu cyfleoedd creadigol i dros 200,000 o blant a phobl ifanc dros y ddegawd ddiwethaf
 • DATHLU 10 MLYNEDD
  Y Ganolfan yw prif atyniad ymwelwyr Cymru a’r trydydd atyniad diwylliannol mwyaf poblogaidd y tu allan i Lundain
 • Dathlu 10 mlynedd
  Gyda’i hymrwymiad i ddod â’r gorau o’r byd i Gymru, mae’r Ganolfan wedi cynnal cynyrchiadau o chwech o’r saith cyfandir

Ein Dengmlwyddiant

Croeso i ddathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru.

Agorwyd Canolfan Mileniwm Cymru i gryn ffanffer gan Ei Mawrhydi’r Frenhines ar 28 Tachwedd 2004. Dyma ganolfan genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau perfformio, ar safle 7.5 acer mewn ardal adfywio ar lan y dŵr yng Nghaerdydd.

Ers agor, mae’r Ganolfan wedi rhagori ar bob disgwyl, gan groesawu dros 13.5 miliwn o bobl drwy’r drysau ers ei hagor. Mae’n gartref i wyth o gwmnïau creadigol eraill sy’n cydweithredu’n rheolaidd. 

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Ganolfan wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr y Frenhines ar gyfer Menter a Datblygu Cynaliadwy, a Theatr Fwyaf Groesawgar y DU - sy’n profi bod ein heffaith i’w gweld ar nifer o wahanol lefelau: yr economi, y gymuned, ein pobl ifanc, diwylliant, cynaliadwyedd a thwristiaeth.Yn ystod y flwyddyn diwethaf yn unig, mae’r Ganolfan wedi cyfoethogi bywyd dros 230,000 o bobl drwy ei phrosiectau Dysgu Creadigol a Chymunedol.

Dewch i ymuno â ni i ddathlu 10 mlynedd o greadigrwydd ac effaith, ac i edrych ymlaen at y degawd nesaf.

Ewch draw i’r blog i gael rhagor o wybodaeth am ein gwobrau. 

 • 200
  MIL

  Nifer y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mwynhau gweithgareddau celfyddydol

 • 10
  MIL

  Nifer y bobl a gymerodd ran mewn prosiectau cymunedol yn 2013 

 • 4
  MIL

  Nifer y perfformiadau am ddim a gynhaliwyd ar Lwyfan Glanfa 

 • MATTHEW BOURNE

  “Mae’n debyg bod y llwyfan tua phedair gwaith yn fwy na’r Old Vic; mae’n teimlo’n arwrol.”

 • JACK DEMPSEY, CEIDWAD Y PORTH

  “Pan gyrhaeddais yma yn 2002 doedd dim byd yma. Roedd yn hyfryd ei weld yn troi o fod yn safle adeiladu i fod yn amgylchedd artistig.”

 • JANET THICKPENNY, CYNORTHWY-YDD GWASANAETHAU YMWELWYR

  “Pob tro y cerddaf i mewn i’r awditoriwm mae ’nghalon i’n codi.”

 • CARYL PARRY JONES

  "Mae cerdded trwy ddrysau’r Ganolfan bob amser yn brofiad."

 • Syr Cameron Mackintosh

  "Mae’n theatr ar raddfa operatig. Mae pob sioe sydd wedi bod yno gen i wedi bod yn llwyddiant ysgubol."

 • Arglwydd Lloyd Webber

  "Dyma’r theatr orau i gael ei hadeiladu unman yn y byd yn ystod yr hanner canrif diwethaf."

 • Bryn Terfel

  "Mae cael cartref i opera Cymru yn bluen yn ein het ni fel gwlad."