Mae gennym oll le i hoffi mis Chwefror – dyna ichi Ddiwrnod Cenedlaethol y Pizza, Dydd San Ffolant, Diwrnod Gweithredoedd ar Hap o Garedigrwydd a Dydd Mawrth Ynyd.

Mwy

Dyma Osian Edwards yn sôn am fyd splendigedig Roald Dahl.

Mwy

Y deunawfed o Orffennaf yw pen-blwydd Nelson Mandela, ac mae’n cael ei gydnabod ledled y byd fel Diwrnod Mandela.

Mwy
gan Erin Williams on 16 Gorff 2016

Ar eu taith i Cape Town, gwnaeth OKA ymweld â Robben Island, ble carcharwyd Nelson Mandela am 18 mlynedd oherwydd ei weithredoedd gwleidyddol. Dyma sgwrs gyda Erin Williams am y profiad.

Mwy

Dyma Sarah Vaughan-Jones yn trafod ei phrofiad o berfformio gyda’r cwmni. 

Mwy
gan Sarah Vaughan-Jones on 17 Chwef 2016

Mae gennym ni lond y lle o ddawns i fwynhau y flwyddyn yma yn y Ganolfan. Gyda’r cymysgedd eclectig o waith Cymreig a rhyngwladol sydd ar y ffordd, mae’n bendant bydd rhywbeth at ddant pawb.

Mwy
Only The Brave Matt Brind

Yn gynharach yn y mis, gwnaeth ein archebwyr grwpiau ymuno â ni ar gyfer digwyddiad arbennig i lansio Only The Brave.

Mwy
John Grant, Festival of Voice
gan Graeme Farrow on 03 Rhag 2015

Ein Cyfarwyddwr Artistig, Graeme Farrow yn rhoi blas o’r hyn sydd i ddod gyda Gŵyl y Llais.

Mwy
Den and Maggie Brotheridge

Sgwrs gyda merch Den Brotheridge, un o filwyr cyntaf y gynghrair i farw ar D-Day

Mwy
Les Miserables 30th Anniversary Gala Performance
gan Henry Payne on 23 Hyd 2015

Dyma aelod o gast Les Misérables, Henry Payne, yn ysgrifennu am berfformio fel rhan o Berfformiad Gala Pen-blwydd Les Misérables Llundain yn 30 oed. 

Mwy
Wales Millennium Centre, Sustainable Venue, Sustain Wales Award

Crynodeb o’r hyn rydyn ni wedi’u cyflawni yn y tair ardal allweddol o Ddatblygu Cynaliadwy ers agor yn 2004.

Mwy

Pages