Adroddiad Effaith y Ganolfan 2014

Site Editor

28 Tach 2014

Tags

Dengmlwyddiant • Adroddiad Effaith • effaith

Mae’r Ganolfan yn cael ei chydnabod ledled y byd fel tirnod diwylliannol ac un o brosiectau Mileniwm mwyaf llwyddiannus y Loteri Genedlaethol. Cafodd ei dewis fel Trysor Cenedlaethol Cymru mewn pleidlais gyhoeddus ym mis Tachwedd 2014. 28 Tachwedd 2014 yw ein Dengmlwyddiant. I ddathlu ein degawd cyntaf, rydyn ni wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy'n dangos ein heffaith sylweddol ar ddiwylliant ac economi Prydain.  

 

Lawrlwythwch eich copi o'r adroddiad yma. 

Hoffi? Beth am rannu?