Banc Lloyds yn cefnogi perfformiad am ddim o The Lion King

Site Editor

27 Tach 2014

Tags

Dengmlwyddiant

I ddathlu ei dengmlwyddiant, aeth y Ganolfan ati i ddiolch i bobl Cymru am eu cefnogaeth yn ystod y degawd drwy gynnig cyfle unigryw ac ecsgliwsif i weld perfformiad am ddim o The Lion King gan Disney. 
Mae pobl Cymru wir wedi rhoi croeso cynnes iawn i'r Ganolfan ac roedd hyn yn gyfle unigryw i ddiolch i bobl a hefyd i groesawu pobl i’r Ganolfan am y tro cyntaf sydd, am ba reswm bynnag, heb brofi hud y Ganolfan a Theatr Donald Gordon erioed o'r blaen.

Gofynnodd y Ganolfan i drigolion Cymru ymgeisio am docynnau rhad ac am ddim drwy gystadleuaeth ar ffurf pleidlais. Diolch i gefnogaeth garedig Banc Lloyds, rhoddodd y Ganolfan llond tŷ o docynnau am ddim (mwy na 1,700) ar gyfer y perfformiad ar 26 Tachwedd – deng mlynedd i’r diwrnod ers i’r Ganolfan agor ei drysau i'r byd.
Dywedodd Allan Griffiths, Cyfarwyddwr Rhanbarth Bancio Busnesau Bach a Chanolig Banc Lloyds ''Fel prif noddwr dathliadau dengmlwyddiant y Ganolfan, mae Banc Lloyds yn falch o gefnogi prosiect mor wych, gan alluogi miloedd o bobl ledled Cymru i werthfawrogi'r celfyddydau am ddim.''

Dywedodd Mathew Milsom, Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Mileniwm Cymru, ''Ers i ni agor 10 mlynedd yn ôl, mae pobl Cymru wedi dangos cymaint o gefnogaeth a theyrngarwch i ni. Mae ein dyled ni fel canolfan i'r miliynau o bobl sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer sioeau, gan gyfrannu at ein llwyddiant fel busnes, yn enfawr. Mae eu cefnogaeth barhaus wedi'n galluogi i gyflawni ein huchelgais o ddod â'r gorau o'r byd i Gymru a dangos y gorau o Gymru. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi'n fawr yr holl athrawon, rhieni a chefnogwyr, gan gynnwys Banc Lloyds, sydd wedi galluogi dros 200,000 o bobl ifanc, llawer ohonynt o gymunedau difreintiedig, i gael profiadau o'r celfyddydau yn y Ganolfan sydd wedi cyfoethogi eu bywydau.''

Os hoffech chi weld The Lion King gan Disney, mae’n rhedeg tan 11 Ionawr 2015. I gael tocynnau a rhagor o wybodaeth, ewch i’n prif wefan fan hyn.
https://www.wmc.org.uk/Productions/2014-2015/DonaldGordonTheatre/LionKing/

 

Hoffi? Beth am rannu?