Gwobrau Dengmlwyddiant

19 Mai 2015

Tags

Nid dim ond ein Dengmlwyddiant sydd wedi bod yn achos i ddathlu dros y misoedd diwethaf. Ynghyd â pharhau i fod yn brif atyniad ymwelwyr i Gymru, gan ddenu mwy na 1.5 miliwn o ymwelwyr drwy’r drysau bob blwyddyn, rydyn ni hefyd wedi ennill nifer trawiadol o wobrau clodfawr, o Drysor Cenedlaethol Cymru i Doiledau’r Flwyddyn.

Yn fwyaf diweddar, mae’r Ganolfan wedi ennill Gwobr y Frenhines am Fenter - yr anrhydedd fwyaf am lwyddiant busnes yn y DU - o fewn maes Datblygu Cynaliadwy. Mae Gwobr y Frenhines yn cydnabod ein hymrwymiad tuag at dafoli agweddau, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y busnes er mwyn sicrhau agwedd cynaliadwy tuag at ddarparu diwylliant i Gymru, gan ail-fuddsoddi’r elw yn ôl i mewn i adain elusennol y busnes ar gyfer prosiectau Dysgu Creadigol a Chymunedol.

Mae’r anrhydedd hefyd yn cydnabod uchelgais y Ganolfan i ysbrydoli cenedl - gan gynnig cyfleoedd i bawb ymwneud â diwylliant a’r celfyddydau - ac i ragori ym mhob maes, o gynnig y lefelau uchaf o wasanaeth cwsmer i gynnal yr adeilad eiconig ei hun.

Cafwyd safonau canmoladwy'r Ganolfan eu cydnabod hefyd gan wobrau Theatr y DU yn Hydref 2014, gyda’r Ganolfan yn ennill y wobr am y Theatr Fwyaf Groesawgar, wedi’i bleidleisio gan y cyhoedd. Dyma’r ail dro i’r Ganolfan ennill y wobr, ac mae’n destun i’r croeso cynnes Cymreig rydyn ni’n ei greu ar gyfer ein hymwelwyr yn y Ganolfan, o’n cymuned leol i gwmnïau sy’n ymweld â gwesteion rhyngwladol.

Mae ein awydd i sicrhau bod pob agwedd o brofiad yr ymwelydd yn y Ganolfan o safon fyd eang yn treiddio i’r gwaith o gynnal y Ganolfan. Mae ein tîm glanhau wedi cael ei gydnabod fel un o’r gorau yn y wlad gan ennill pedair gwobr yn Ngwobrau Toiledau’r Flwyddyn 2014: Enillydd Categori Gwobr Blatinwm Genedlaethol, y Toiled Gorau yn y Sector Adloniant yn y DU, Glanhawyr y Flwyddyn ac Enillydd y Categori Cenedlaethol.

Yn Nhachwedd 2014, enwyd Canolfan Mileniwm Cymru yn Drysor Cenedlaethol Cymru ar ôl i’r cyhoedd bleidleisio ar gyfer ei hoff brosiect wedi’i ariannu gan y loteri.

Hoffi? Beth am rannu?