• Dathlu 10 Mlynedd

Ein Dengmlwyddiant

Croeso i ddathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru.

Agorwyd Canolfan Mileniwm Cymru i gryn ffanffer gan Ei Mawrhydi’r Frenhines ar 28 Tachwedd 2004. Dyma ganolfan genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau perfformio, ar safle 7.5 acer mewn ardal adfywio ar lan y dŵr yng Nghaerdydd.

Ers agor, mae’r Ganolfan wedi rhagori ar bob disgwyl, gan groesawu dros 13.5 miliwn o bobl drwy’r drysau ers ei hagor. Mae’n gartref i wyth o gwmnïau creadigol eraill sy’n cydweithredu’n rheolaidd. 

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Ganolfan wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr y Frenhines ar gyfer Menter a Datblygu Cynaliadwy, a Theatr Fwyaf Groesawgar y DU - sy’n profi bod ein heffaith i’w gweld ar nifer o wahanol lefelau: yr economi, y gymuned, ein pobl ifanc, diwylliant, cynaliadwyedd a thwristiaeth.Yn ystod y flwyddyn diwethaf yn unig, mae’r Ganolfan wedi cyfoethogi bywyd dros 230,000 o bobl drwy ei phrosiectau Dysgu Creadigol a Chymunedol.

Dewch i ymuno â ni i ddathlu 10 mlynedd o greadigrwydd ac effaith, ac i edrych ymlaen at y degawd nesaf.

Ewch draw i’r blog i gael rhagor o wybodaeth am ein gwobrau. 

 

Featured video

Beth mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi’i wneud i ni? Dyma Rhod Gilbert yn gofyn cwestiynau pwysig wrth inni nesáu at ddathliadau ein Dengmlwyddiant, a chael atebion gan bobl fel Catherine Zeta Jones, Dame Edna Everage, Michael Sheen a Griff Rhys Jones.